Gizlilik Sözleşmesi

Gizlilik Sözleşmesi

Atatürk Heykel Yapımı web sitemizin bağlı olduğu Doğan Sanat Firmamız ile sipariş amacıyla hazırlanan sözleşmede tanımlanan işler esnasında, işveren tarafından firmamıza açıklanan herhangi bir proje ile ilgili fikir, iş, metot, ilerleme ticari sır, yada diğer yasal korunmaya konu olan ya da olmayan her türlü yenilik ve çalışma esnasında öğrenilecek yazılı veya sözlü tüm ticari, mali ve teknik bilgiler sır olarak kabul edilir.

İş bu sözleşmede söz konusu edilen konular ile ilgili bilgi, belge, firma ismi, unvanı ve firmalarla ilgili sair bilgi ve belgelerin gizli olduğunu ve bu nedenle, sadece kendisinin ve çalışanlarının işi gereği bilmesi gerektiği kadarını bileceklerini ve bu bilgi ve belgelerin hiçbir şekilde işverenin izni olmaksızın 3. gerçek ve/veya tüzel kişi ve kuruluşlara çalışma amaçları dışında açıklanmayacağını kabul ve taahhüt eder.

İşveren kendi çalışanlarının veya kendileri adına iş yapanların işbu sözleşmede öngörülen gizliliğe aykırı davranışlarından dolayı müştereken ve müteselsilen sorumlu olup, çalışanlarının gizlilik ilkelerine riayet edeceğini kabul ve taahhüt eder.

İşveren tarafından firmamıza teslim edilmiş her türlü belge ve bilginin, işverenin rızası haricinde sözleşmeye aykırı olarak ifşa edildiğinin işveren tarafından öğrenilmesi halinde, firmamız bundan dolayı sorumlu olmayacaktır.

İş bu sözleşmeye aykırı bir durumun gündeme gelmesi ile firmamızın maruz kaldığı her türlü maddi ve/veya manevi zararının tazmin edilmesini kabul ve taahhüt eder.

Ana Sayfa Gizlilik Sözleşmemiz Referanslar Atölyemiz İletişim Kullanım Koşulları Teslimat ve İade

Müşteri Hattımız 08:00 ile 22:00 Arasında Aktiftir. Bilgi İçin E-Posta: bilgi@doganheykel.com | Telefon : 0535 607 04 77
Gizlilik Sözleşmesi - Copyright 2019 ©

Atatürk Heykeli Facebook Atatürk Heykeli İnstagram Atatürk Heykeli Youtube Atatürk Heykeli Whatsapp